Rešenja i specifične tehnologije za tretman metalnih i plastičnih površina, razvijene da bi zagarantovale veću efikasnost u aktivnostima i industrijskim procesima. Kompletiraju asortiman proizvoda novih granica nanotehnologije za tretman metala.

phosphating degreasers passivating
waters treatment cabins varnishing products paint strippers maintenance products