Tehnički konsalting koji u kombinaciji sa paletom proizvoda posebno formulisanih u laboratoriji , nam omogućava da ponudimo kompletnu uslugu za optimalno upravljanje rashladnih tornjeva , kotlova i postrojenja za tretman otpadnih voda

products for towers and cooling circuit products for boilers
products for purifying chemical physics products for reverse osmosis plants